0

SKKPs Laksana Ujian ‘Kit Test’ Covid-19

Share

Selaras dengan arahan daripada KPM, SK Kuala Perlis telah mengadakan Ujian ‘Kit Test’ secara rawak pada 1 Disember 2021.

Ujian ini melibatkan murid-murid tahap 1, 2 dan PPKIBP yang dipilih secara rawak serta mengambilkira bilangan 10% daripada keseluruhan murid seperti yang telah ditetapkan.