W

arga sekolah serta para waris/pelawat yang ingin masuk ke kawasan sekolah (kecuali untuk urusan menghantar dan mengambil anak/jagaan ketika masa persekolahan) adalah diwajibkan mengambil bacaan suhu di pondok pengawal keselamatan serta mengisi Rekod Kemasukan Ke Kawasan Sekolah terlebih dahulu. 

Pengisian rekod ini bertujuan merekodkan maklumat kesihatan pengguna serta sebagai langkah kawalan keselamatan selaras dengan SOP Pembukaan Semula Sekolah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. 

Untuk mengisi Rekod Kemasukan Ke Kawasan Sekolah, klik butang di bawah: