K

epada semua ibubapa dan waris pelajar SK Kuala Perlis, anda boleh merujuk kepada panduan pemakaian tanda nama dan lencana sekolah seperti yang ditunjukkan menerusi gambarajah di bawah:

Pemakaian tanda nama dan lencana sekolah adalah DIWAJIBKAN kepada semua murid SK Kuala Perlis. Pemeriksaan akan dibuat secara berkala bagi memastikan para murid berpakaian mengikut peraturan berpakaian yang telah ditetapkan.