P

erkhemahan Unit Beruniform PKP Kuala Perlis telah berlangsung di Pusat Kokurikulum Timah Tasoh, Kaki Bukit Perlis pada 3 hingga 4 Oktober yang lalu. Sebanyak lapan buah sekolah dalam PKP Kuala Perlis menyertai perkhemahan tersebut.

Berikut adalah montaj yang memparkan aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan oleh para peserta sepanjang perkhemahan berlangsung.