P

anitia Bahasa Melayu SK Kuala Perlis telah mengadakan Latihan Dalam Perkhidmatan (LADAP) berkenaan Penggunaan E-Modul Deguru Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Sekolah Rendah pada hari Sabtu, 21 Julai 2018, bertempat di Kelas 1 Abu Bakar.

Sesi taklimat telah disampaikan oleh Guru Bahasa Melayu, Puan Siti Aishah.

Selain slot taklimat, para peserta juga telah mengikuti sesi perbengkelan berkenaan cara menulis RPH PKJR serta sesi pembentangan pada akhir sesi LADAP.