P

ermohonan Kemasukan ke Tahun 1 Ambilan 2019/2020 Secara dalam Talian. Sukacita dimaklumkan bahawa Kemasukan ke Tahun 1 Ambilan 2019/2020 secara dalam talian (online) kini telah dibuka bermula 1 Mac 2018 sehingga 30 April 2018.

Permohonan atas talian ini terbuka kepada seluruh negeri di Malaysia dan permohonan tersebut boleh dilakukan dengan melayari laman web https://public.moe.gov.my/