VISI SEKOLAH

Merealisasikan Kecemerlangan Sekolah Kebangsaan Kuala Perlis menjelang 2020.

MISI SEKOLAH

Melahirkan Murid Yang Berkualiti Dalam Semua Aspek Berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara.