K

eementerian Pendidikan Malaysia (KPM) menerusi surat bertarikh 21 Oktober 2020 telah mengeluarkan arahan penangguhan semua aktiviti bukan Pengajaran dan Pembelajaran secara bersemuka.

Sehubungan dengan itu, pihak sekolah ingin memaklumkan bahawa SEMUA program bukan Pembelajaran dan Pengajaran (pengajaran dalam bilik darjah) adalah DITANGGUHKAN sehingga diberitahu kelak.

Harap maklum dan terima kasih.