S

elaras dengan komitmen membudayakan ICT dalam kalangan warga sekolah, SK Kuala Perlis telah mengambil inisiatif menggalakkan para guru untuk menggunakan sistem eRPH (Rancangan Pengajaran Harian Elektronik) bermula sesi persekolahan 2019.

Buat permulaan, sebahagian guru telah dibekalkan dengan akaun eRPH bagi membolehkan mereka menulis rancangan pengajaran harian menerusi sistem eRPH berasaskan web (web-based).

Sistem yang dibangunkan oleh Azharul Faiz bin Zainal Abidin ini mempunyai beberapa ciri menarik antaranya berasaskan web, menu yang pelbagai, fungsi semakan secara atas talian oleh pentadbir serta beberapa fungsi tambahan yang lain yang mesra guru.

Sistem yang dilanggan oleh pihak sekolah ini bukan saja memudahkan kerja-kerja menyedia dan menyemak rph, bahkan mampu mengurangkan penggunaan kertas selain menjimatkan kos dan masa.

Menjelang tahun 2020, semua guru SKKPs akan menggunakan eRPH menggantikan kaedah konvensional yang diamalkan selama ini.